Аналізатор автоматичний GBG ChemWell 2900 з модулем RCA для температурної стабілізації реагентів


Аналізатор автоматичний GBG ChemWell 2900 з модулем RCA для температурної стабілізації реагентів є приладом, що дає можливість проведення широкого спектру імуноферментних, біохімічних та імунотурбідиметричних досліджень.

Прилад дозволяє визначати онкомаркери та гормони, проводити діагностику вірусних і бактеріальних інфекцій, аутоімунних та алергічних захворювань, визначати активність ферментів та склад ліпідів, проводити імунотурбідиметрію білків сироватки. Прилад дає можливість одночасно виконувати імуноферментні та біохімічні дослідження.

Програмне забезпечення приладу має відкриту систему і дає можливість експорту/імпорту як результатів, так і протоколів проведення визначень. Це дозволяє використовувати різноманітні набори реагентів різних виробників, які потрібні для ефективної роботи приладу при виконанні широкого спектру наукових досліджень.

Технічні характеристики приладу

  1. Прилад забезпечує автоматичне виконання всіх етапів протоколу дослідження: приготування робочих розчинів заданої концентрації, розведення реагентів, точне дозування реагентів та зразків, інкубацію та промивання плашок за заданими часом, температурою та об'ємом, облік результатів та їх статистичне узагальнення
  2. Об'єм реакційної суміші на одне дослідження не перевищує 100-200 мкл
  3. Потужність понад 220 тестів за годину
  4. Система автоматичного самотестування приладу
  5. Спектральний діапазон вимірювань 320-900 нм (базовий комплект фільтрів: 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм)