Інформація

Прийом до аспірантури у 2018 р.: Оголошення    Заява на вступ до аспірантури    Структура реферату

Цитофлуориметр проточний Beckman Coulter EPICS XL (Beckman Coulter, США)

Прилад дозволяє проводити якісну та кількісну оцінку досліджуваних клітин. Цитофлуориметр має чотири світлофільтри. Діапазон реєстрації світлоемісії 500-700 нм. До приладу є наступне програмне забезпечення:

  1. ADNA Index Control
  2. DNA Analysis
  3. Cell Cycle Analysis
  4. Програми для кількісної оцінки експресії клітинами антигенів — CD3/CD19, CD3/CD4, CD3/CD56, CD3/CD8, CD45/CD14, Kappa/CD19, Lambda/CD19