Інформація

Електронна бібліотека ІЕПОР НАН України
Запропоновано новий вітчизняний протипухлинний препарат «Фероплат», що містить наночастинки магнітної рідини та цисплатин.


81 ФЕРОПЛАТ