Інформація

Відділ біохімії пухлин та онкофармакології

tumor biochemistry oncopharmacology laboratory 

Керівник:

Залєток Софія Петрівна


Посада: Зав. відділу
Звання, ступень: с.н.с., д.б.н.
Почесне звання, нагороди: Лауреат премії ім. О.В. Палладіна НАН України
Персональна сторінка: Перейти
Тел.: +38 (044) 259-91-95
E-mail: sophiazaletok@ukr.net

Пріоритетні напрямки досліджень:
  • Роль та молекулярні механізми дії поліамінів при пухлинному рості; вивчення взаємозв'язків між обміном поліамінів, експресією онкогенів та молекулярним поліморфізмом рибонуклеаз в пухлинних клітинах
  • Дослідження протипухлинної дії інгібіторів метаболізму поліамінів та розробка способів застосування синтетичних і природних інгібіторів/модуляторів обміну поліамінів та аргініну для лікування онкологічних захворювань
  • Визначення прогностичної цінності нових молекулярно-біологічних маркерів (NF-кB, ODC та ін.) у хворих на злоякісні новоутворення

Ключові слова: поліаміни, аргінін, інгібітори синтезу поліамінів , експресія онкогенів, молекулярні маркери, діагностика, прогноз перебігу захворювання, лейкемія, рак грудної залози, рослинні поліфеноли
Дослідження
Поточні пріоритетні дослідження, сучасні методики

 Лабораторія біохімії пухлин була створена у 1967 р. при відділі експериментальної онкології Інституту (керівник академік АН УРСР Р.Є. Кавецький). У 1977 р. на основі лабораторії був створений відділ біохімії пухлин, який до 2002 р. очолювала доктор медичних наук, проф., Н.К. Бердинських

З 2002 р. відділ очолює доктор біологічних наук С.П. Залєток. У 2008 р. відділ біохімії пухлин та відділ ензимології пухлин були об'єднані у відділ біохімії пухлинного росту.

Після реорганізації у 2016 р. відділ отримав назву ― відділ біохімії пухлин та онкофармакології


Структура

457 | 2020-02-20  3801