Інформація

Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах. Лист МОН № 1/11-8681 від 15.08.2018 р.

Наукові підрозділи ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Структура наукових підрозділів ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, затверджена наказом від 10.02.2016 року № 08-ЗАГ «Про оптимізацію структури інституту», чинна з 18.04.2016 р.


Відділ молекулярної та клітинної патобіології. Виконуючий обов'язки завідуючого відділом  Е.В. Кашуба, к.б.н. 

Відділ онкогематології. Завідувач відділу — д.м.н., проф. Д.Ф. Глузман

Відділ біохімії пухлин та онкофармакології. Завідувач відділу — д.б.н., с.н.с. С.П. Залєток

Лабораторія молекулярних і клітинних механізмів метастазування. Завідувач лабораторії — д.ф.-м.н., проф. Г.І. Соляник

Відділ моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії. Завідувач відділу — акад. НАН України В.Ф. Чехун

Лабораторія механізмів медикаментозної резистентності. Завідувач лабораторії — д.б.н. Н.Ю. Лук‘янова
Лабораторія генетики раку. Завідувач лабораторії — д.б.н., с.н.с. Л.Г. Бучинська
Лабораторія онкоімунології та конструювання протипухлинних вакцин. Завідувач лабораторії — к.б.н. Г.В. Діденко
Лабораторія проблем метастатичного мікрооточення. Завідувач лабораторії — к.б.н., с.н.с. І.І. Ганусевич

Відділ біологічних ефектів іонізуючого та неіонізуючого випромінювання. Заступник зав. відділу — д.б.н., с.н.с. Е.А. Дьоміна

Відділ засобів та методів сорбційної терапії. Завідувач відділу — чл.-кор. НАН України В.Г. Ніколаєв

Відділ менеджменту наукових досліджень та інновацій. Завідувач відділу — к.б.н., с.н.с. Т.В. П‘ятчаніна

Науково-організаційний відділ.Завідувач відділу — к.б.н. І.М. Воєйкова

 


Наукові підрозділи ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

451 | 2018-10-12  10290